PROVOZNÍ ŘÁD - SOLNÁ JESKYNĚ
Štefánikova 619, Pardubice

1. Činnost je povolena na základě živnostenského listu, vydaného fyzické osobě, Obecním živnostenským úřadem Magistrátu města Pardubic.

2. Procedura v solné jeskyni je výhradně určena k léčení, relaxaci a odpočinku.

3. Vstup do solné jeskyně je vhodný pro klienty každého věku včetně dětí, které jsou schopné absolvovat proceduru na relaxačním lehátku a být klidné po celou dobu procedury.

4. Klienti, kteří chtějí proceduru absolvovat, musí být bez akutních příznaků virového onemocnění (rýma, kašel, teplota).

5. Po zahájení procedury, která začíná vždy v celou hodinu a trvá 45 minut, vzhledem k relaxaci ostatních klientů, není již další vstup možný. Proto je nutné dostavit se nejpozději 5-10 minut před zahájením procedury do recepce solné jeskyně.

6. Před vstupem do solné jeskyně vypněte svůj mobilní telefon a odložte ho spolu se svými věcmi do uzamykatelné skříňky.

7. Za odložené věci je odpovědný klient používající příslušnou uzamykatelnou skříňku k tomuto účelu určenou.

8. Doporučené oblečení pro proceduru v solné jeskyni je pohodlný oděv s dlouhým rukávem.

9. V recepci solné jeskyně každý klient obdrží jednorázové návleky, kterými chrání obuv. Případně pokud si klient přinese čisté bílé ponožky a před procedurou si je navlékne, může do jeskyně bez obuvi.

10. Všichni klienti - včetně dětí, musí v recepci solné jeskyně a při proceduře zachovávat ticho a klid (s ohledem na ostatní relaxující návštěvníky) a zdržovat se pouze na relaxačních lehátkách. Za děti v tomto případě odpovídají osoby, které je doprovázejí.

11. V solné jeskyni je přísně zakázáno dotýkat se stěn a ostatních interiérových dekorací. V případě poškození nebo způsobení škody bude po klientovi vymáhána náhrada škody.

12. V solné jeskyni je zákaz konzumace potravin a nápojů.

13. Klienti jsou povinni respektovat pokyny zaměstnance solné jeskyně.

14. Při porušení tohoto provozního řádu bude klientovi ukončena procedura bez náhrady.