PROVOZNÍ ŘÁD - SOLNÁ JESKYNĚ
Štefánikova 619, Pardubice

1. Činnost je povolena na základě živnostenského listu, vydaného fyzické osobě, Obecním živnostenským úřadem Magistrátu města Pardubic.

2. Procedura v solné jeskyni je výhradně určena k léčení, relaxaci a odpočinku.

3. Vstup do solné jeskyně je vhodný pro klienty každého věku včetně dětí.

4. Klienti, kteří chtějí proceduru absolvovat, musí být bez akutních příznaků virového onemocnění (rýma, kašel, teplota).

5. Po zahájení procedury, která začíná vždy v celou hodinu a trvá 45 minut, vzhledem k relaxaci ostatních klientů, není již další vstup možný. Proto je nutné dostavit se nejpozději 5-10 minut před zahájením procedury do recepce solné jeskyně.

6. Před vstupem do solné jeskyně vypněte svůj mobilní telefon a odložte ho spolu se svými věcmi do uzamykatelné skříňky.

7. Za odložené věci je odpovědný klient používající příslušnou uzamykatelnou skříňku k tomuto účelu určenou.

8. Doporučené oblečení pro proceduru v solné jeskyni je pohodlný oděv s dlouhým rukávem.

9. Vstup do solné jeskyně je možný pouze v čistých, bílých ponožkách - které si klient přinese s sebou a které si převlékne až u nás před vstupem do jeskyně (z hygienických důvodů nelze jít do jeskyně s ponožkami ve kterých klient přišel v obuvi).

10. Všichni klienti - včetně dětí, musí v recepci solné jeskyně a při proceduře zachovávat ticho a klid (s ohledem na ostatní relaxující návštěvníky). Za děti v tomto případě odpovídají osoby, které je doprovázejí.

11. V solné jeskyni je přísně zakázáno dotýkat se stěn a ostatních interiérových dekorací. Zakázáno je také rozebírání solných stěn a házení čehokoliv do vodopádů. V případě poškození nebo způsobení škody bude po klientovi vymáhána náhrada škody.

12. V solné jeskyni je zákaz konzumace potravin a nápojů.

13. Klienti jsou povinni respektovat pokyny zaměstnance solné jeskyně.

14. Při porušení tohoto provozního řádu bude klientovi ukončena procedura bez náhrady.